یکشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
  اخبار برگزیده
"اسب هایی که در خواب هایم می دوند" روایتی مذهبی عاشقانه
 

موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان چینی
 

دنیای جدید با خلاقیت رشد می‌کند
 

تغییرات ماهوی در نشریات داخلی و خارجی با شتاب تکنولوژی
 

سفر به نزدیک‌ترین ستــــاره حدود 8 سال طول می‌کشد
 

گامِ نخست برای خلاق شدن، خوب دیدن است
 

آشنایی با معـــماری قاجار در موزه گرمابه علیقلی آقا
 

برگزاری دومین همایش "طراحـــی دارو" در خانه جوان
 


طوفان فکری در مادران با کارگاه "خلاقیت و ایده پردازی"
 
  آگهی های مزایده و مناقصه

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان

«فراخوان نحوه مشارکت مردمی و سازمانهای مردم نهاد در اداره و ارائه خدمات در فضاهای فرهنگی متعلق به  سازمان فرهنگی  اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان»
 

نمایش

 آگهي مزايده

آگهي مزايده

سازمان فرهنگي ورزشی اجتماعی شهرداري اصفهان در نظردارد  نسبت به انجام مزايده هاي عمومی اجازه بهره برداری از  الف) استخر نمونه، واقع در خیابان جی ، خیابان شهید رجایی، شهرک فاضل (ب) استخر سرتاوه، واقع در خیابان سروش،خیابان صاحب الزمان(عج) به مدت دو سال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط(به استثناء هیئت های ورزشی) اقدام نمايد:

نمایش

 آگهي مزايده

آگهي مزايده

سازمان فرهنگي اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد  نسبت به انجام مزايده های عمومی  اجازه بهره برداری از الف) استخر نمونه واقع در خیابان جی، خیابان شهید رجایی، شهرک فاضل ب) استخر سرتاوه واقع در خیابان سروش، خیابان صاحب الزمان ج)  استخر نور واقع در خیابان آتشگاه ، مقابل مخابرات گورتان  به مدت دو سال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط (به استثناء هیئت های ورزشی) اقدام نمايد.

نمایش

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان

فراخوان نحوه مشارکت مردمی و سازمانهای مردم نهاد در اداره و ارائه خدمات در فضاهای فرهنگی متعلق به سازمان فرهنگی  اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اعلام شد.

نمایش

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان

سازمان فرهنگی اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد تعدادي از مراكز تحت پوشش خود اعم از (كتابخانه و  سالن مطالعه) را طبق مقررات  و ضوابط به اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط واگذار  نمايد. 

نمایش

آگهي مزايده

آگهي مزايده

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد، اجازه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه بر روی پل هاي عابر پیاده را از طريق مزايده  عمومي واگذار نمايد.

نمایش

فراخوان آگهی مزایده

فراخوان آگهی مزایده

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اجازه بهره برداری از تعداد هشت عدد تابلو تبلیغاتی واقع در سطح شهر را به مدت دو سال به مزایده گذاشت.

نمایش

فراخوان آگهی

فراخوان آگهی

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد در اداره و ارائه­ ی خدمات درتعدادي از مراكز تحت پوشش خود با اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط مشارکت نمايد. 

نمایش

فراخوان آگهی

فراخوان آگهی

سازمان فرهنگی اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد در اداره و ارائه­ ی خدمات  درتعدادي از مراكز تحت پوشش خود اعم از كتابخانه ها ، سالن هاي مطالعه و فرهنگسراها  طبق مقررات  و ضوابط با اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط مشارکت نمايد. 

نمایش

آگهی مزایده

آگهی مزایده

سازمان فرهنگي اجتماعی  و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد نسبت به انجام  مزايده هايي به شرح ذيل اقدام  نمايد.

نمایش

عضویت در خبرنامه 
 

عضویت در خبرنامه 
 © کلیه حقوق اين پورتال به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تعلق دارد هر گونه کپی برداری بدون مجوز منع قانونی دارد.